Rommelmarkt

helpers

De rommelmarkt is een jaarlijks terugkerende activiteit waarbij vele ‘handjes’ nodig zijn. De verschillende teams worden ingedeeld om spullen op te halen en ook ouders helpen vaak volop mee. Het organiseren van de rommelmarkt is daardoor een leuke klus en bovendien erg belangrijk voor de club. Dankzij de opbrengst van de rommelmarkt wordt het voor de club mogelijk om een aantal zaken te doen die de leden zeer ten goede komen.

De rommelmarkt vindt meestal ergens eind maart plaats. De voorbereidingen worden getroffen in de weken ervoor. Flyers rondbrengen, spullen ophalen, teams indelen, ouders mobiliseren, de boulehal inrichten, etc. De rommelmarkt is hierdoor een activiteit die zich binnen het tijdsbestek van een aantal weken afspeelt. Doordat bij de organisatie van de rommelmarkt veel mensen betrokken zijn, is dit altijd een bijzonder gezellige activiteit. Voor deze activiteit is een projectmap beschikbaar.

Geschatte tijdsinvestering: 20-25 uur (verdeeld over een paar weken)

Aanmelden voor projecten
Terug naar het projectoverzicht