Notulen ALV

Naar aanleiding van de ALV van 18 mei jl. is op 23 mei een nieuwsbrief verstuurd aan alle leden. De notulen van deze ALV zijn op 24 mei eveneens via de nieuwsbrief verstuurd . Mocht je de mail niet hebben ontvangen, stuur dan een mail via deze link.