Lidmaatschap opzeggen

Het lidmaatschap van Celeritas wordt altijd afgesloten voor de duur van een verenigingsjaar (1 juni t/m 31 mei). Het lidmaatschap wordt stilzwijgend verlengd voor een periode van een verenigingsjaar, tenzij tijdig wordt opgezegd.

Opzegging kan schriftelijk (via e-mail is voldoende) bij de ledenadministratie waarbij een opzegtermijn van ten minste één maand in acht dient te worden genomen, dus opzegging voor 1 mei.