Ik wil lid worden

Celeritas is opgericht in 1965 en tegenwoordig dé korfbalclub van Alkmaar-Noord. De laatste jaren groeit de vereniging weer behoorlijk vooral door een toenemend aantal jeugdleden. Celeritas is een sportieve en gezellige vereniging, waar veel aandacht wordt besteed aan zo goed mogelijk korfballen in de wedstrijdcompetitie voor de hoogste ploegen en gezellig korfballen voor de lagere ploegen, maar waar ook ruimte is voor ontspanning tijdens de activiteiten die naast het korfballen georganiseerd worden.

Korfbal is een gemengde sport voor jongens en meisjes. Ons clubhuis is dan ook een sociale ontmoetingsplaats waar vele vriendschappen zijn begonnen. Veel leden zijn naast hun sportieve inzet ook actief als kaderlid bij Celeritas. Er wordt zeer veel georganiseerd, bij Celeritas is altijd wat te doen.

Onlangs ben je lid geworden van Celeritas of je denkt erover om lid te worden. In dit verhaal tref je de eerste algemene informatie aan om je een beetje wegwijs te maken binnen onze vereniging. Deze pagina is ook bedoeld als naslagwerk om bepaalde informatie over de vereniging terug te vinden. We hopen dat je Celeritas, net als onze leden, leert kennen als een gezellige vereniging waar je altijd welkom bent, waar je plezier kunt beleven aan sport én aan leuke andere activiteiten. Mocht je vragen hebben of ergens mee zitten? Laat het dan gewoon even weten! Mail ons en we nemen contact met je op.

Lidmaatschap
Je kunt op elk moment lid worden van Celeritas. In de meeste gevallen zul je eerst een aantal weken trainen om te kijken of het je bevalt. Je bent dan ‘kandidaat-lid’ en hoeft nog geen contributie te betalen. Na 3 weken bepaal je of je lid wordt van Celeritas. Daarna betaal je contributie. Een lidmaatschap duurt altijd een heel seizoen en kan niet tussentijds worden opgezegd. Vergeet niet, dat je deel uit maakt van een team en je teamleden verwachten van je dat je hen niet midden in een seizoen in de steek laat. Bovendien betaalt Celeritas voor jou ook contributie aan de korfbalbond en die contributie moet voor een heel jaar vooruit worden betaald. Indien je toch wilt opzeggen, doe dat dan voor 1 mei van het lopende verenigingsjaar bij de ledenadministratie. Als we niets van je horen, gaan we ervan uit, dat je komend seizoen ook nog bij Celeritas speelt.

Geef wijzigingen in je adres of andere gegevens altijd door aan de ledenadministratie. Wil je lid worden, klik dan hier voor het aanmeldingsformulier en AVG verklaring. Klik hier voor de informatie over de AVG verklaring.

Contributie
Binnen de korfbalsport zijn er verschillende leeftijdscategorieën. Op basis van je leeftijd word je ingedeeld in een categorie en in een team. De contributie die je voor je lidmaatschap betaalt, is afhankelijk van je leeftijd.

Betalingen
Celeritas vraagt je om een machtiging te ondertekenen ten behoeve van de automatische afschrijving van je contributie. De contributie wordt per kwartaal automatisch geïncasseerd door de penningmeester van Celeritas.

Training en wedstrijden
Korfbal is een binnen- en buitensport. Dat betekent dat wij in het voor- en najaar (april-juni en augustus-oktober) een veldcompetitie spelen en in de wintermaanden (november-maart) in de sporthal spelen. De trainingen en thuiswedstrijden vinden plaats in onze thuishal Alkmaar-Noord. Voordeel is dat er nooit wedstrijden worden afgelast vanwege slechte weersomstandigheden. Van april t/m juni en van augustus t/m oktober wordt er buiten getraind. Op het veld zijn de dinsdag- en vrijdagavond vaste trainingsavonden van Celeritas, in de zaal zijn dat over het algemeen de dinsdag- en donderdagavond. Een aantal teams traint 2x per week. De trainingstijden vind je terug in de digitale nieuwsbrief en op de website. De wedstrijden worden op verschillende dagen gespeeld:
– pupillen en aspiranten spelen altijd op zaterdag
– junioren en senioren spelen in de regel op zondag.

Accommodatie
Celeritas beschikt over eigen velden en clubhuis aan het Klaas Bootpad in Alkmaar-Noord. Daar worden vrijwel alle verenigingsactiviteiten gehouden. Tijdens de zaalcompetitie spelen we onze thuiswedstrijden in sporthal Alkmaar-Noord. Het clubhuis is altijd open tijdens trainingen en wedstrijden. Bij uitwedstrijden tijdens de veldcompetitie is het clubhuis ook de plaats van vertrek van de teams. Indien er geen thuiswedstrijden zijn, is het clubhuis gesloten. De coaches van de teams beschikken wel over een sleutel van de poort, zodat je je fiets in ieder geval in de fietsenstalling kunt zetten.

Celeritas is voor een groot gedeelte zelf verantwoordelijk voor het onderhoud van deze accommodaties. Wees zuinig op ons materiaal en ruim na gebruik ook alles netjes op. We kunnen er dan nog jaren mee vooruit.

Adressen
Celeritas kantine, Klaas Bootpad 8, tel. 072-5627188
Sporthal Alkmaar-Noord, Arubastraat 4, tel. 072-5611200

Teamindeling
De teams worden, op basis van leeftijd en sterkte, ingedeeld door de TC-jeugd bij de jeugd en de TC-breed bij de senioren. Onze hoofdtrainer is verantwoordelijk voor de indeling van de senioren 1. Jouw team verwacht van je, dat je op tijd aanwezig bent bij trainingen en wedstrijden. Indien je niet kunt spelen, meld je je tijdig af bij je coach. We kunnen dan een vervanger voor je zoeken. Het kan ook zijn dat je zelf wordt gevraagd om in een ander team in te vallen.

Spelerskaarten
Voor het spelen in de competitie is een spelerskaart nodig. Dat is een legitimatiebewijs voor de korfbalbond. Elk team heeft een boekje met deze spelerskaarten. Spelerskaarten worden aangevraagd door de wedstrijdsecretaris. Je moet daarvoor twee recente pasfoto’s bij je aanmeldingsformulier stoppen.

Wedstrijdkleding
Het tenue van Celeritas ziet er als volgt uit: rood shirt met witte mouwen en een witte broek of rokje. Onze leden moeten hun tenue zelf aanschaffen. Voor het aanschaffen van wedstrijdkleding van Celeritas kan je terecht in onze webshop. Op ons kunstgrasveld mag je NIET met schoenen met noppen spelen. We raden je aan om speciale kunstgrasschoenen aan te schaffen. In de zaal wordt er gespeeld met zaalschoenen. Houd er rekening mee, dat het in veel sporthallen verboden is om met zwarte zolen te spelen.

Evenementen / Activiteiten
Behalve korfballen worden er bij Celeritas nog zeer regelmatig gezellige activiteiten georganiseerd. Daarvoor zorgt de activiteitencommissie. Als jeugdlid ben je van harte welkom bij hun activiteiten.

Jeugdkamp
Het jeugdkamp bestaat al vele jaren. Bijna alle jeugdleden gaan hier jaarlijks naar toe. In een weekend wordt er een geweldig programma opgezet, dat voor iedereen leuk is. Dat geldt zowel voor de deelnemers als voor de leiding. Voor onze jeugdleden is dit het hoogtepunt van het jaar. Je kunt aan het jeugdkamp deelnemen als je pupil of aspirant bent. Informatie over het kamp wordt ruim van te voren vermeld in de digitale nieuwsbrief en op de website.

Communicatie
Celeritas brengt iedere twee weken een digitale nieuwsbrief uit met nieuws, mededelingen, verslagen en wedstrijdprogramma’s. Op onze website tref je naast algemene informatie ook het competitieprogramma aan en aankondigingen van activiteiten. Regelmatig worden er bovendien foto’s geplaatst van wedstrijden en/of jeugdactiviteiten. Daarnaast kun je de berichten volgen via twitter en facebook.

Kaderleden
Bij Celeritas is een groot aantal kaderleden actief om de vereniging draaiende te houden. Vele handen maken immers licht werk en bovendien proberen we zoveel mogelijk zelf te doen en te organiseren, zodat het lidmaatschap van Celeritas betaalbaar blijft. Trainers, begeleiders, barmedewerkers, bestuurders en commissieleden stoppen veel tijd in hun hobby. Ook van ouders van jeugdleden wordt verwacht dat zij meehelpen. Dit kan door activiteiten te organiseren, een team te begeleiden, training te geven, bardiensten te draaien of door in een commissie zitting te nemen.

Heb je nog vragen? Aarzel dan niet en neem contact met ons op. We wensen je een heel gezellige tijd bij Celeritas toe!

Foto’s: Eva Olthof en Eric Minten