Ik help mee…!

Leden maken gebruik van hun vereniging. Ze kunnen trainen, wedstrijden spelen, gebruik maken van schone kleedkamers en een verwarmd clubhuis, informatie vinden op de website of Facebook, meedoen aan activiteiten of mee gaan op kamp. Celeritas heeft veel te bieden. Dit maakt onze vereniging leuk en bijzonder. Een club om met z’n allen trots op te zijn. Dit betekent ook dat er van leden en ouders van jeugdleden wordt verwacht dat ze meehelpen. Helpen de kar te trekken en er niet alleen op gaan zitten. Een vereniging, dat doe je samen. Logisch.

Gelukkig zijn er al heel veel leden die iets doen voor onze club. Dat is mooi en iedereen profiteert daarvan mee. Tegelijk zijn er ook leden of ouders van jeugdleden die niets doen. Een veel gehoord bezwaar is dat men het te druk heeft om in een commissie plaats te nemen. Men wil best iets doen voor de club, maar het liefst een goed afgebakende klus.
De onderstaande projecten vormen afgeronde taken. Het zijn uitgelezen mogelijkheden om een bijdrage te leveren aan je eigen club of de club van je kind(eren). Op deze manier kan iedereen z’n steentje bijdragen.
Wanneer je kiest voor een project, word je niet zomaar losgelaten. Je bent weliswaar degene die alles rondom een project regelt, maar je onderhoudt gedurende het project intensief contact met een commissie- of bestuurslid. Projecten gaan bijna altijd vergezeld van een projectmap. Hierin vind je alles wat je nodig zou kunnen hebben. Draaiboeken, telefoonnummers, adressen, routebeschrijvingen, praktische en slimme weetjes, etc. Deze projectmappen zijn gebaseerd op eerdere ervaringen. Aan het einde van het project wordt deze map weer aangevuld en verbeterd door degene die het project gedaan heeft. Klaar voor een volgende ronde.
Hieronder vind je overzicht van de projecten die er zijn. Kies de projecten uit die je leuk vindt en stuur een mail naar het bestuur. Het uitgangspunt is dat ieder lid of ouder van een jeugdlid (per jeugdlid één ouder) minimaal ±20 uur per seizoen meehelpt binnen de vereniging.

Overzicht van projecten

Trainen en wedstrijden

Coachen
Training geven
Scheidsrechter
Scheidsrechters regelen

Kampioenscoördinator
Oefenwedstrijden regelen

Sponsors
Sponsors werven
Sponsorbeheer

Sponsoracties

Rommelmarkt
Kerstkaartenactie
Oliebollenactie
Bloembollenactie

Recreatieve activiteiten
Halloween
Vijf-twaalf training
Kerstgourmet
Sport- en spelmiddag

Filmavond
Aquakorfbal
Mixtoernooi & Barbecue

Jeugdkamp

Administratief
Ledenadministratie
Wedstrijdsecretariaat

Commissies
Lid van de activiteiten commissie
Lid van de technische commissie
Lid van de pr & communicatie commissie

Overige
Kantinedienst
Schoolkorfbaltoernooi
Coördineren schoonmaak kleedkamers

Verkoop clubkleding
Fotograferen

Foto: Eric Minten