Hervatten jeugdtrainingen

Beste trainers, leden, ouders/verzorgers van leden,
Aanstaande dinsdag 5 mei zullen  de trainingen voor de jeugd tot en met 18 jaar weer plaatsvinden op ons buitencomplex. In eerste instantie alleen op de dinsdagen, later kijken we of we uit kunnen breiden naar de vrijdag, daarover krijg je dan bericht.

De Gemeente Alkmaar heeft ons plan van aanpak goedgekeurd. Dit is te lezen via deze link. Het protocol vraagt een verantwoordelijkheid van onze leden, ouders en trainers. We willen een ieder dan ook vragen deze brief zorgvuldig door te lezen en met uw kind te bespreken.

Tijdens de trainingstijden zijn er  2 corona coördinatoren aanwezig (Olga Kruize en Liesbeth Beunder), zij zijn aanspreekpunt betreffende alle maatregelen en zien toe dat alle regels nageleefd worden.
Het spreekt voor zich dat we het vertrouwen hebben dat iedereen de instructies goed naleeft, dit om sancties en boetes te voorkomen vanuit de gemeente.

Om de drukte bij de fietsenstalling te beperken vragen we om waar het kan lopend te komen.

Wat houdt het protocol in en is van belang voor jullie:

  1. Bij aankomst (5 minuten voor aanvang van de training, niet eerder) kom je binnen via het linker grote hek, dit staat aangegeven en wordt de tijdelijke nieuwe ingang. De corona coördinator is daar aanwezig en geeft instructies waar je je fiets kan plaatsen (nogmaals als het kan, kom dan lopend). Ouders mogen het complex niet betreden dus zetten jou af bij de poort.
  2. Er zijn op het complex met belijningen looproutes aangegeven die je moet volgen.  Bewaak bij die looproutes ook de 1,5 meter afstand (voor 12+)
  3. De trainingsmaterialen worden door de trainers klaargezet en vooraf schoongemaakt. De jeugd betreedt niet het materialenhok. (instructie voor de trainers,  1 trainer tegelijk in het materialenhok)
  4. Ieder team krijgt een kwart van het veld om op te trainen. Je gaat op aanwijzing van de corona coördinator naar het veld waar jou team traint en de trainer staat daar klaar. De materialen raak je niet aan dus ook nog niet met ballen gaan gooien.
  5. Ook op het veld hou je je aan de 1,5 meter maatregel (12+). De trainers van de 12- groep bewaken hun afstand tot elkaar en de kinderen.
  6. Je volgt de instructies van de trainers op. Voor de 12+ groep wordt er zoveel mogelijk in vaste tweetallen getraind vanwege het balcontact. Wisselt er een tweetal dan zal de bal eerst schoongemaakt worden. Je raakt zo min mogelijk de andere materialen aan.
  7. Na de training verlaat je volgens de aanwijzing van de corona coördinator via de looproutes direct de training, de trainers ruimen de materialen op en maken deze schoon.
  8. Ga voordat je van huis gaat nog even naar het toilet, het toilet mag alleen bij hoge nood gebruikt worden. En was je handen thuis goed volgens de rivm maatregelen (ook na de training)
  9. Op het complex staan ontsmettingsmiddelen voor de handen.  Maak daar voor en na de training gebruik van.
  10. De jeugd die komt trainen moet goed gezond zijn, bij verkoudheid, griepverschijnselen dien je thuis te blijven (dit geldt ook voor de trainers) Mocht er in het huishouden iemand ziek zijn verzoeken we je ook thuis te blijven.

De tijden voor de trainingen worden als volgt:
18.30 – 19.15 uur   E/D Lotte en Saskia
19.00 – 19.45 uur   B     Bart en Angela
19.30 – 20.15 uur   A2   Suzanne/Liesbeth
20.00 – 20.45 uur   A1   JacobJan

We snappen dat dit een heleboel regels zijn, maar hiermee hopen we vooral ook plezier te hebben om elkaar weer te zien en samen te trainen.
De trainingen zijn op vrijwillige basis. Als je je zorgen maakt en niet wil (dat jouw kind gaat) trainen, dan respecteren wij die keuze uiteraard.

De komende tijd bekijken we hoe de trainingen gaan en we volgen daarnaast alle ontwikkelingen. Mochten er vragen zijn over bovenstaande informatie dan kan je appen/bellen met Olga Kruize of Liesbeth Beunder.

Met vriendelijke groet,
De corona coördinatoren
Olga en Liesbeth