Categoriearchief: korfbal

Algemene ledenvergadering

Het Algemeen Bestuur Celeritas heeft besloten de Algemene Ledenvergadering van 20 april uit te stellen naar woensdagavond 18 mei 2022.
Enkele agendapunten (begroting, nieuwe statuten en aanpassing terrein Celeritas) vergen meer voorbereidingstijd.

De algemene ledenvergadering van de korfbalafdeling is op 19 april 2022.

Reanimatie en AED cursus

Door Duijn Opleidingsinstituut is  op 17 januari 2022 is de praktische training gegeven  om te reanimeren en het omgaan met de Automatische Externe Defibrillator(AED).

De poppen, waarmee geoefend wordt, registreren of de handelingen op de juiste manier gedaan worden. Pulseert men te vlug of te langzaam, geeft men teveel of te weinig lucht aan het slachtoffer, dan wordt dit op de tablet van de instructeur aangegeven. Deze gegevens steken nogal nauw bij het juist reanimeren. Het hoe en het waarom wordt door H. Duijn zorgvuldig uitgelegd. De druk die men met regelmaat op het slachtoffer uitoefent, moet zelfs twee minuten worden volgehouden, waarna men tweemaal beademd. Waarna het proces weer opnieuw ingaat in afwachting van de ambulance. Geen makkelijke opdracht, maar voor het slachtoffer een overlevingskans. 

Deelnemers : Ed Mahn, Fabiola Kwak, Simon Lighthart, Ruud de Bruin, Roel Tossijn, Benno Kaptein, Sara Dokter, Catharina Slooves, Jan Sweers, Lotte Kruize en Kees Bartels, gefeliciteerd met het behalen van het getuigschrift.

We zijn blij met jullie. Hopelijk is het nooit nodig, maar in geval van nood is het van levensbelang.
Dank daarvoor.

Namens Celeritas,

Marian Langereis

Grote Clubactie

Celeritas doet mee met de grote clubactie. Onze korfballeden hebben allemaal een verkoopboekje met QR code meegekregen waarmee ze proberen zo veel mogelijk geld voor de club te verdienen. Heb je de lotenverkoper gemist en wil je ons steunen. Via deze link is het mogelijk om rechtstreeks online loten te kopen.

Logo Grote Clubactie

Mont Ventoux

Malaucene 11 september

Beste donateur, eindelijk is het zover.

Vorig jaar twee keer uitgesteld en nu mag het met max. 500 deelnemers.

Ik ben al die tijd in training gebleven. Vandaag heb ik gemerkt dat het goed gewerkt heeft. Het was een strijd maar ik heb het gehaald.

Wat het extra zwaar maakt zijn de emoties die automatisch meespelen in deze tocht.

Bij de start om half elf op het plein in Malaucene staat het Brabants dweilorkest DuBend de start in te leiden. De wandelaars en de renners die de berg 2 of 3 keer beklimmen zijn dan al weg.

Op het plein staan allemaal mensen die direct of indirect te maken hebben of hebben gehad met ALS. Fietsers, patiënten, helpers van de patiënten familieleden en vrienden.

Lees verder Mont Ventoux

Ledenvergadering korfbal

We nodigen je van harte uit voor de ledenvergadering van de afdeling korfbal op woensdag 15 september om 19:00 uur.

Agenda:

  • Welkom
  • Ingezonden stukken
  • Verkiezing nieuwe bestuursleden: Angela, Liza en Sterre
  • Beleidsplan 2021 – 2025
  • Begroting 2021/2022 + contributies
  • Vacature hoofdbestuur
  • Rondvraag
  • Sluiting

Voor het geval het vereiste aantal leden (één derde van het aantal stemgerechtigde leden) conform artikel 29 van het Huishoudelijk reglement niet aanwezig is, word je hierbij eveneens – met inachtneming van artikel 37 lid a van het Huishoudelijk reglement – uitgenodigd voor de ledenvergadering van de afdeling korfbal om 19.05 uur op dezelfde dag en plaats. De agenda voor deze tweede vergadering is dezelfde als die van de vergadering van 19:00 uur.

De vergadering zal worden gehouden in de kantine. Om een beeld te krijgen hoeveel (ouders van) leden er komen willen we graag van te voren weten wie er naar de vergadering komt. Je kunt je aanmelden bij korfbal@celeritas.nl . Als je je niet aanmeldt rekenen we niet op jouw komst. Je hoeft je dus niet af te melden.