Alle berichten van admin

Ledenvergadering korfbal

We nodigen je van harte uit voor de ledenvergadering van de afdeling korfbal op woensdag 15 september om 19:00 uur.

Agenda:

  • Welkom
  • Ingezonden stukken
  • Verkiezing nieuwe bestuursleden: Angela, Liza en Sterre
  • Beleidsplan 2021 – 2025
  • Begroting 2021/2022 + contributies
  • Vacature hoofdbestuur
  • Rondvraag
  • Sluiting

Voor het geval het vereiste aantal leden (één derde van het aantal stemgerechtigde leden) conform artikel 29 van het Huishoudelijk reglement niet aanwezig is, word je hierbij eveneens – met inachtneming van artikel 37 lid a van het Huishoudelijk reglement – uitgenodigd voor de ledenvergadering van de afdeling korfbal om 19.05 uur op dezelfde dag en plaats. De agenda voor deze tweede vergadering is dezelfde als die van de vergadering van 19:00 uur.

De vergadering zal worden gehouden in de kantine. Om een beeld te krijgen hoeveel (ouders van) leden er komen willen we graag van te voren weten wie er naar de vergadering komt. Je kunt je aanmelden bij korfbal@celeritas.nl . Als je je niet aanmeldt rekenen we niet op jouw komst. Je hoeft je dus niet af te melden.

Klaverjassen

De kaarten komen weer tevoorschijn voor het klaverjassen voor het seizoen 2021/2022. De speeldata zijn altijd de laatste maandag van de maand behalve december ivm de kerstdrive.

De data kunt u als volgt noteren:
27 sept, 25 okt, 29 nov, 20 december 2021
31 Jan, 28 febr, 28 maart 2022. 
De aanmeldingsformulieren zullen op het prikbord in de kantine worden gehangen waar u zich met een koppel kunt inschrijven . Indien u geen medespeler heeft kunt u zich toch inschrijven. Wij gaan dan op zoek voor u om er een te vinden. Tot ziens op de eerste klaverjas avond.

Willem Haver
Jacques Müller

Nieuwsbrief van het hoofdbestuur

Van het hoofdbestuur
In de afgelopen drie maanden is het (interim) hoofdbestuur vier keer bij elkaar geweest. Omdat er drie nieuwe bestuursleden zijn (Andries v. Vaart, Marian Langereis en Stef Anink), hebben we vooral oriënterende gesprekken gevoerd. Onder andere een Covid-proef bijeenkomst met de besturen van de korfbal en de petanque, waarin voornamelijk gesproken is over het te voeren beleid van de club. Het beleid van de korfbalafdeling werd al snel aangeleverd, van de petanque is dit binnen het eigen bestuur momenteel ter bespreking.
Verder wordt door een van de bestuursleden uitgebreid geïnventariseerd hoe Celeritas zich aan de buitenkant van het gebouw kan profileren middels bijvoorbeeld frames met foto’s van de beide sporten die op ons terrein worden gespeeld. Onder dit onderwerp valt ook de verbetering van de huidige websites van Celeritas.
Ook is intern bekeken hoe een mogelijke uitbreiding van de kantine gerealiseerd kan worden. Vooral tijdens toernooien is de huidige kantine te klein. Het hoofdbestuur is van mening dat een uitbreiding zodanig uitgevoerd moet worden dat Celeritas er jarenlang van kan profiteren. Uiteraard zit daar een fiks kostenplaatje aan, dus dit zal dan ook in een Algemene Ledenvergadering aan de orde gesteld moeten worden. Een en ander is ook nog afhankelijk van de mogelijke aanpassingen van het terrein (in samenwerking met de naastgelegen tennisvereniging). Ook de gemeente Alkmaar heeft hier zeggenschap over en deze heeft aangegeven dat, wat hen aangaat, niet eerder dan in 2023 hier verder over gesproken zal worden.
Het belangrijkste punt van bespreking is volgens het hoofdbestuur de aanpassing van de (verouderde) statuten en het huishoudelijk reglement van de vereniging.
Hierbij hebben wij de hulp ingeroepen van een van de leden van de petanque, Leopold Kuppers. Momenteel ligt een concept-statuut bij de notaris; de bedoeling is om deze dan samen met het nieuwe huishoudelijk reglement ter goedkeuring voor te leggen in een eerstvolgende Algemene Ledenvergadering.
Deze Algemene Ledenvergadering hopen wij op dinsdagavond 28 september weer fysiek met alle leden te kunnen houden, alles nog steeds afhankelijk van de dan geldende Corona-maatregelen. Uiteraard zullen wij de leden op tijd hierover in kennis stellen.
Wel vragen wij alle leden om input, dus als u opmerkingen of ideeën hebt, laat het ons weten via het emailadres bestuur@celeritas.nl.
Overigens: het hoofdbestuur bestaat nu nog uit vier personen. We willen graag dat er een vijfde persoon bij komt, want met een vijfde bestuurslid zijn we meer mans. Wie komt het hoofdbestuur compleet maken?
Wij vergaderen in principe elke 1e dinsdagmorgen van maand.
Update corona maatregelen
Vanaf zaterdag 5 juni mogen de kantine en kleedkamers weer open. Tot 22.00 uur mogen we open zijn. Zowel binnen als buiten vragen we iedereen om zoveel mogelijk op dezelfde plek te blijven zitten. Binnen geldt een mondkapjesplicht. Als je aan een tafel zit mag deze af. Aan tafels mogen maximaal 4 personen plaatsnemen.

In Memoriam René Henselmans

Dinsdag is René Henselmans op 70 jarige leeftijd overleden. Een Celeritasser in hart en nieren is van ons heengegaan.

Toen zijn dochter Suzanne ging korfballen was zij nog te jong om de rit van de stad naar de Robonsbosweg te maken. Dus René bracht haar. Terwijl Suzanne trainde bleef René voor het raam zitten in de kantine en deed zijn huiswerk voor zijn baas.

Ik was toen trainer/coach van het team waar Suzanne in speelde.  Bij uitwedstrijden was René heel vaak een van de vaders die reed. Dat waren René’s eerste verdiensten voor de vereniging. Het spelletje interesseerde hem eigenlijk niet zo veel maar de mensen die het bedreven des te meer.

Lees verder In Memoriam René Henselmans

Digitale markt

Afgelopen jaar viel de jaarlijkse rommelmarkt door de Coronacrisis grotendeels in het water. De geplande inzamelacties werden te elfder ure afgelast. Toch waren er al veel spullen gebracht en opgeslagen en daar moesten we toch weer van af. Fabiola Kwak heeft toen het initiatief genomen om een aantal voorwerpen op Marktplaats te zetten. Dit heeft uiteindelijk € 425,00 opgeleverd.

Dat succes heeft haar op het idee gebracht om op Marktplaats voor Celeritas een eigen “adres” aan te maken, waar spullen worden aangeboden die door onze leden zijn aangebracht. Het gaat hierbij om voorwerpen die “verkoopbaar” zijn en gemakkelijk op te slaan. Dus geen grote meubelstukken, defecte of verouderde elektrische apparatuur en kleding. Maar wel bijvoorbeeld boeken of grammofoonplaten, die dan na selectie weer als “partij” worden verkocht. En ook spellen zijn in deze Coronatijd geliefde objecten.

Heb je nog spullen, waarvan je denkt dat ze nog goed verkoopbaar zijn en dat Celeritas er de opbrengst van mag krijgen, neem dan contact op met Fabiola Kwak op nummer 06-17721541 of klik hier om haar te mailen.