Afspraken en regels

Binnen de lijnen gelden spelregels, maar ook daarbuiten. Via de links hieronder worden de spelregels binnen de club toegelicht.

Leden en ouders
Regels voor leden
Regels voor ouders van (jeugd)leden

Sociale Media
De spelregels voor sociale media

Slecht weer protocol
Wat te doen bij slecht winterweer in geval van uitwedstrijden

Overig
Statuten Celeritas
Huishoudelijk reglement Celeritas

Verlengen en opzeggen van het lidmaatschap
Het lidmaatschap van Celeritas wordt altijd afgesloten voor de duur van een verenigingsjaar (1 juni t/m 31 mei). Het lidmaatschap wordt stilzwijgend verlengd voor een periode van een verenigingsjaar, tenzij tijdig wordt opgezegd.

Opzegging kan schriftelijk (via e-mail is voldoende) bij de ledenadministratie waarbij een opzegtermijn van ten minste één maand in acht dient te worden genomen, dus opzegging voor 1 mei.

Foto: Eric Minten