Buitengewone ALV

Op dinsdag 5 juli 2022 is er een buitengewone algemene ledenvergadering.
Aanvang: 19:00 uur
Locatie: Kantine Celeritas

De bijbehorende agenda is via de e-mail verstuurd aan alle leden.

Notulen ALV

Naar aanleiding van de ALV van 18 mei jl. is op 23 mei een nieuwsbrief verstuurd aan alle leden. De notulen van deze ALV zijn op 24 mei eveneens via de nieuwsbrief verstuurd . Mocht je de mail niet hebben ontvangen, stuur dan een mail via deze link.

Algemene Ledenvergadering Celeritas

Aan alle leden/ouders van jeugdleden van ASV Celeritas

Het Algemeen Bestuur nodigt jullie uit voor de Algemene Ledenvergadering van Celeritas op woensdag 18 mei om 19.30 uur.
Wij hopen u allen welkom te heten in ons verenigingsgebouw. Het is een omvangrijke agenda geworden, met belangrijke besluiten inzake de toekomst van onze vereniging. Dus wij hopen op een hoge opkomst. De stukken voor de vergadering zijn via de mail verstuurd naar alle (ouders van) leden. De op de agenda vermeldde begroting 2022-2023 zal zo spoedig mogelijk worden nagezonden.
Mocht u vragen hebben bij de diverse stukken/agendapunten dan wel voor de rondvraag, dan verzoeken wij jullie om die uiterlijk 14 mei in te sturen naar het bestuur. . 
Na afloop van de vergadering bieden wij een ieder van de aanwezigen een drankje aan. 

Het Algemeen Bestuur ASV Celeritas
Andries, Rob, Stef en Marian.

Algemene ledenvergadering

Het Algemeen Bestuur Celeritas heeft besloten de Algemene Ledenvergadering van 20 april uit te stellen naar woensdagavond 18 mei 2022.
Enkele agendapunten (begroting, nieuwe statuten en aanpassing terrein Celeritas) vergen meer voorbereidingstijd.

De algemene ledenvergadering van de korfbalafdeling is op 19 april 2022.

Reanimatie en AED cursus

Door Duijn Opleidingsinstituut is  op 17 januari 2022 is de praktische training gegeven  om te reanimeren en het omgaan met de Automatische Externe Defibrillator(AED).

De poppen, waarmee geoefend wordt, registreren of de handelingen op de juiste manier gedaan worden. Pulseert men te vlug of te langzaam, geeft men teveel of te weinig lucht aan het slachtoffer, dan wordt dit op de tablet van de instructeur aangegeven. Deze gegevens steken nogal nauw bij het juist reanimeren. Het hoe en het waarom wordt door H. Duijn zorgvuldig uitgelegd. De druk die men met regelmaat op het slachtoffer uitoefent, moet zelfs twee minuten worden volgehouden, waarna men tweemaal beademd. Waarna het proces weer opnieuw ingaat in afwachting van de ambulance. Geen makkelijke opdracht, maar voor het slachtoffer een overlevingskans. 

Deelnemers : Ed Mahn, Fabiola Kwak, Simon Lighthart, Ruud de Bruin, Roel Tossijn, Benno Kaptein, Sara Dokter, Catharina Slooves, Jan Sweers, Lotte Kruize en Kees Bartels, gefeliciteerd met het behalen van het getuigschrift.

We zijn blij met jullie. Hopelijk is het nooit nodig, maar in geval van nood is het van levensbelang.
Dank daarvoor.

Namens Celeritas,

Marian Langereis